Some-tiimi

Some-tiimi ideoimassa.

Some-tiimi ideoimassa.

Tänään kerromme vähän enemmän PSILin some-tiimistä. Some-tiimillä on erilaisia tehtäviä. Ennen kaikkea se pitää PSILin ja matematiikkalinjan sosiaaliset mediat ajan tasalla ja kirjoittaa blogipostauksia. Tämän lisäksi some-tiimi tekee esimerkiksi tutkimusta markkinatilanteesta ja kartoittaa  potentiaalisia yhteistyökumppaneita.

Blogipostausten tekeminen etenee usein saman kaavan mukaisesti. Ensin ideoidaan postauksen aihetta sekä viestiä, jota halutaan välittää ulospäin. Tässä vaiheessa ajatuskartta tai tärkeimpien asioiden listaaminen ranskalaisin viivoin on avuksi. Seuraavaksi mietitään, pitääkö postausta varten tehdä haastatteluja tai muuta taustatyötä. Tarvittaessa haetaan lisää tietoa aiheesta, jonka jälkeen kirjoitetaan itse blogiteksti.

Some-tiimissä työskennellessä oppii mm. kirjoitustaitoa, markkinointia sekä sosiaalisia taitoja.

“Kivointa työssä on mukava ilmapiiri ja mielenkiintoisten asioiden oppiminen,” sanoo Ina.

Sosiaalisen median sisällöt määräytyvät ajankohtaisten kilpailujen tai muiden tapahtumien pohjalta. Esimerkkejä tällaisista ajankohtaisista aiheista ovat lakkiaiset, opintomatka sekä ISEF ja TuKoKe. Lyhyitä tilannepäivityksiä postataan mm. Facebookiin ja pidempiä tekstejä blogiin.