Tutkielmat

Toisen vuosikurssin ohjelmaan kuuluu tutkielman tekeminen. Tutkielmaprojekteissa perehdymme kiintoisiin aihepiireihin. Opimme tiedonhankintaa, kirjoittamista, ajattelua ja projektinhallintaa, mistä on hyötyä erityisesti jatko-opinnoissa. Tutkielmaa tehneiden mukaan tärkeitä saatuja taitoja ovat esimerkiksi tiimityöskentely, mallinnus ja dataviljely. Aiheesta ja tieteenalasta riippuu paljon, mitä opittavaa kenellekin tulee vastaan.

Toisen vuoden opiskelijat ovat nyt päässeet vauhtiin. Olemme valinneet aiheet, jotka ovat peräisin omista kiinnostuksenkohteistamme. Aiempien vuosien tutkielmista osa on perustunut ulkopuolelta tuleviin tutkimustilauksiin. Tänä vuonna tutkielmamme liittyvät ympäristöön, koulumaailmaan ja teknologiaan - useimmat kahteen niistä. Edistyminen oli vauhdikasta taas menneenä viikonloppuna, kun ohjelmassamme oli pääosin vain tutkielman tekoa. Teimme taustatutkimusta, suunnittelimme koeasetelmia, mallinsimme ja kokoonnuimme kuulemaan toistemme tutkielmien edistymistä.

Yhtenä tavoitteena on osallistua Tutki-kokeile-kehitä -kilpailuun, jossa matematiikkalinjalaiset ovat usein saaneet tunnustusta. Kun Suomen Akatemia vielä järjesti Viksu-tiedekilpailuja, lähetettiin linjaltamme sinnekin tutkimuksia hyvällä menestyksellä. Viksun ajoista meille on jäänyt muistoksi Päivölässä vuosittain pidettävä Viksu-seminaari -yksi tutkielmaprojektin huippuhetkistä. Siellä saamme hyvää harjoitusta esiintymiseen ja seminaarikäyttäytymiseen. Odotamme (kauhun sekaisella) innolla tätä vajaan kahden viikon päästä pidettävää seminaaria, jossa pääsemme esittelemään töidemme ideoita ja etenemistä matematiikkalinjan entisille opiskelijoille. Toivottavasti tänäkin vuonna yleisöksi tulee tutkimiemme ilmiöiden asiantuntijoita (mikä kutsuna menneille vuosikursseille). Odotamme saavamme roppakaupalla rakentavaa palautetta ja uusia näkökulmia, joiden avulla jatkaa taas eteenpäin.

Tämän vuoden tutkimusaiheet ovat:

  • Sään vaikutus itseohjautuvien autojen sensoreihin
  • Shakkipelien digitalisoiminen kameran avulla
  • Eläinten urbanisoitumisen opetuspeli
  • Marsin kolonisaation toteutuksen mallintaminen
  • Taidemaalausten tutkiminen sonokromaattisen skaalan perusteella
  • YK:n tietoverkon ja viestinnän turvaaminen Malissa
  • Personalisoitujen uutisvirtojen vaikutus
  • Ohjelmoinnin opetustyökalut peruskoulussa
  • Matematiikan opetussuunnitelmien vertailu eri toisen asteen koulutuksissa
  • Sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin liittyvän keskustelun analysointi
Yleinen tunnelma

Yleinen tunnelma