Fysiikan ja kemian opetus

 
 

Fysiikassa ja kemiassa matemaattinen työkalupakki tarjoaa mahdollisuuden lukio-opintoja laajempaan ilmiöiden ja teorioiden käsittelyyn. Opinnot antavat hyvän pohjan alan jatko-opintoihin. Mittalaitteita on saatavilla jonkin verran, ja ne ovat opiskelijoiden käytössä myös vapaa-aikana.

 
 
Yksi opiskeluajan kohokohdista on monelle ollut vierailu CERNiin, yhteen maailman johtavista hiukkasfysiikan tutkimuslaitoksista.

Yksi opiskeluajan kohokohdista on monelle ollut vierailu CERNiin, yhteen maailman johtavista hiukkasfysiikan tutkimuslaitoksista.