Päivölä Student Innovation Lab

Opiskelijoiden viikot kuluvat opiskelun lisäksi työn teossa Päivölä Student Innovation Labissa -matematiikkalinjalaisten omassa työharjoittelupaikassa. Töitä on keskimäärin 12 tuntia viikossa Päivölän pihapiirissä sijaitsevassa avokonttorissa.

Työt ovat projektiluontoisia, mikä kerryttää kokemusta monenlaisten työtehtävien, aiheiden ja ihmisten kanssa. Tietotekniikkapainotteiset työt tukevat opiskelua tuomalla kokemuksen lisäksi vaihtelua. Töissä tarvitaan erityisesti oma-aloitteisuutta, pyrkimistä itsensä ja taitojensa kehittämiseen ja valmiutta opetella erilaisia työssä tarvittavia asioita.

Lisää tietoja Päivölä Student Innovation Labin toiminnasta saat sen kotisivuilta psil.fi