Tutki, kokeile, kehitä!

Talven tullessa lähestyy myös TuKoKe-kilpailun palautuspäivä. Päivölässä toisen vuoden opiskelijat ovat perinteisesti osallistuneet joko yksin tai pareissa Tutki-Kokeile-Kehitä-nimiseen tiede- ja teknologiakilpailuun. Kilpailu on tarkoitettu tieteistä ja tekniikasta kiinnostuneille. Kilpailuun osallistuvan projektin tai tutkielman voi tehdä ihan mistä tahansa itseään kiinnostavasta aiheesta. Kaikista kilpailuun osallistuneista valitaan 15-40 projektia, jotka kutsutaan lopputapahtumaan. Jokainen näistä töistä palkitaan.

tutkielmablog.JPG

Yksi suurimmista motivaatioista tutkielman tekemiseen on saatu kokemus. Tutkielma valmistaa meitä tulevaa opiskelua ja työelämää varten. Ilman Päivölän tutkielmaa ensimmäinen kosketuspinta olisi esimerkiksi kandidaatintyö yliopistossa. Myös työelämässä joutuu usein laatimaan raportteja ja selvityksiä - tutkielmakokemus auttaa tässäkin. Lisäksi tutkielmasta saa sekä kurssisuorituksia että CV:tä tulevaisuuden työnhakuihin.


Tutkielmaprosessi alkoi useimmilla lokakuussa aiheen valinnalla ja rajauksella. Luonteva seuraava askel on tutkimussuunnitelman kirjoittaminen. Tästä eteenpäin työn vaiheet riippuvat aiheesta - osa kerää analysoitavaa aineistoja, osa laskee fysiikkaa. Töitä myös esiteltiin perinnepäivillä valistuneille alumneille. Kilpailutyöt palautetaan heti helmikuun alussa, ja myöhemmin keväästä kuullaan ketkä pääsevät finaaliin!