Matematiikan opetus

 

Lukio­kurssit

Matemaattisen osaamisen perusteet hankitaan nopeasti, mutta perusteellisesti ja pitäen huolta matematiikan rakenteen, menetelmien, sovellusten ja traditioiden osaamisen kehittymisestä. Tavoitteena on hankkia yliopistomatematiikan kurssien ja fysiikan järkevän opiskelemisen edellyttämät valmiudet ensimmäisen vuoden lokakuun alkuun mennessä. Tämä tarkoittaa lähes koko lukion pitkän matematiikan sisältöjä tarpeen mukaan laajennettuna ja syvennettynä.

Lukiomatematiikan opetuksessa on tavoitteena, että nopeat pääsevät etenemään mahdollisimman hyvin omien kykyjensä mukaan. Uusintakokeet ja kertausjaksot mahdollistavat kuitenkin kaikille opiskelijoille erinomaiset oppimistulokset.


KiLPAILU­Valmennus

Matematiikan olympiavalmennus tapahtuu Päivölässä ja opiskelijamme voivat siihen osallistua. Samaan aikaan tarjolla on kertausta tavallisimmista aiheista.

Matematiikkalinjalaiset ovat osallistuneet useimpina vuosina menestyksekkäästi myös muihin matematiikkakilpailuihin sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.


YliopisTO­Kurssit

Yliopistomatematiikan opiskelumahdollisuuksia kehitetään ja pyritään tarjoamaan opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan. Eri yliopistojen avoimien yliopistojen kursseja voi suorittaa.